Klachtenregeling

Praktijk van Dijk laat zich leiden door de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) www.nvo.nl

 

Als lid van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen ben ik gebonden aan de ethische regels van die beroepscode. De beroepscode beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen.

 

Heeft u een klacht, bespreek die dan eerst met mij. Als dat niet lukt of we komen er samen niet uit dat kunt u contact opnemen met de NVO.