Geef kinderen wortels om te groeien en vleugels om te vliegen…

 

Mogelijk heeft u vragen of zijn er zaken niet helemaal duidelijk. Schroom niet te bellen of te mailen. Telefoontjes en mails worden tijdens werkdagen binnen 24 uur beantwoord.

 

Praktijk van Dijk

Asserweg 4, 9409 TG  Loon

Telefoon 06 331 633 45
marlies@praktijkvandijk.info

Ouders/opvoeders

 

De gedachte 'geef kinderen wortels om te groeien en vleugels om te vliegen...' sluit goed aan bij de visie van Praktijk van Dijk. Wortels geven veiligheid en vleugels geven de mogelijkheid om jezelf te ontplooien. Vanuit een gevoel van basisveiligheid kan een kind zich ontwikkelen. Zoals met alles in het leven gaat het hier om evenwicht.

 

U kunt aankloppen bij Praktijk van Dijk wanneer u merkt dat uw kind uit balans is en het evenwicht zich niet vanzelf herstelt. Samen kijken we wanneer de problemen zijn ontstaan, hoe de ontwikkeling is verlopen en uiteraard focussen we ook op die zaken die goed gaan. Wanneer het nodig is kan er breder psychologisch onderzoek worden ingezet. Uitgangspunt is dat u en uw kind zich thuis kunnen voelen in een prettige omgeving en dat u met plezier naar de praktijk zult komen. Hulp op maat en samen werken aan oplossingen staat voorop!

 

Jongere

 

Soms lukt het niet om op een goede manier met anderen om te gaan. Soms ben je door pesterijen je zelfvertrouwen een beetje kwijt geraakt. Of je vind het lastig om je aan te passen aan een nieuwe situatie, zoals de scheiding van je ouders. Misschien heb je last van nare gebeurtenissen. Het kan ook zijn dat je je angstig of somber voelt.

 

Praten helpt! Dan kun je beter begrijpen wat er met je gebeurt en kunnen we samen oplossingen vinden. Het is tegenwind die de vlieger doet stijgen!

 

 

EMDR practitionerschap

 

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, chronische pijn of een negatief zelfbeeld. Praktijk van Dijk bezit het EMDR Europe Practionerschap. Europe practitioner is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan mensen van wie is vastgesteld dat zij in staat zijn EMDR in alle facetten te beheersen. EMDR Europe practitioners hebben een erkende basis- en vervolgopleiding gevolgd, bezitten ruime werkervaring, en hebben door middel van supervisie aangetoond dat het geleerde op de juiste wijze in praktijk wordt gebracht. Praktijk van Dijk is gespecialiseerd in EMDR voor kinderen en jeugdigen. Voor meer informatie zie:  www.emdr.nl

 

Intelligentieonderzoek

 

Binnen de praktijk bestaat de mogelijkheid tot afname van een intelligentieonderzoek. Een intelligentieonderzoek kan o.a. een schoolkeuze vergemakkelijken. De gemiddelde prijs van een intelligentieonderzoek,  waaronder één a twee vragenlijsten betreffende de sociaal emotionele ontwikkeling, bedraagt 560 euro. Dat is inclusief uitwerking, verslaglegging en nabespreking.

 

Transitie Jeugdzorg

 

Vanaf 1 januari 2015 valt bijna alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente.